Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej Geobiz (dalej "aplikacja"). Firma VAO S.C. w Poznaniu, przy ul. Śliskiej 4, NIP: 5961651480 (dalej "Organizator"), traktuje ochronę prywatności w Internecie Użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej Geobiz za pośrednictwem Apple AppStore i Google Play store priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.

2. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych po uprzednim pobraniu aplikacji za pośrednictwem: - w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play store ; - w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z Apple AppStore

3. Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia urządzenia mobilnego z Internetem. Użytkownik musi ponadto posiadać dane do rejestracji w systemie. Uruchomienie aplikacji, z uwzględnieniem wyżej opisanych wymagań technicznych, odbywa się poprzez wygenerowanie stosownego kodu z systemu Geobiz i wprowadzenie go do aplikacji.

4. Korzystanie z aplikacji wymaga podania danych osobowych które zostały wcześniej podane przy zgłoszeniu na event (imię, nazwisko, numer telefonu). Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji. Ewentualne przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w celu realizacji umowy i dotyczyć wyłącznie danych podanych przez Użytkownika systemu na etapie rejestracji konta w tym systemie (o ile dane te mają charakter danych osobowych) i odbywa się w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Organizator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Administratorem Danych Osobowych jest Andrzej Nadziejko, będąca właścicielem firmy VAO S.C. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Organizatorem, w celu realizacji umowy tj. przewoźnikom i na potrzeby rozliczeniowe. Użytkownicy podający swoje dane osobowe podczas rejestracji konta w systemie Geobiz mają prawo do wglądu do tych danych, ich poprawiania, żądania uaktualnienia, usunięcia czy zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

6. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym: - pamięci urządzenia i aparatu fotograficznego, Ponadto aplikacja może przekazywać do systemu Geobiz informacje o nazwie urządzenia mobilnego, na którym została zainstalowana, wersję wykorzystywanego przez Użytkownika systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, wersję aplikacji i token powiadomień. W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

7. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.

8. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple Appstore. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play store oraz Apple Appstore oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play store oraz Apple Appstore.